บริการ

ทีมงานคอนโฟกัสของเรา สามารถจัดหา

   

     ใบรับรองการจัดการองค์กร

    ใบรับรองสินค้า

    ใบรับรองความรู้ ความสามารถ บุคลลากร

    ใบรับรองเครื่องจักร เครื่องมือวัด อุปกรณ์ต่างๆ

    และใบรับรองด้านต่างๆ ตามเครือข่ายของทีมงานเราในหลายทวีบ เพื่อตอบสนอง 

   ตามความต้องการของท่าน 

 

 

 


  • ihia-logo.png
    ให้การรับรอง ฮาลาล Halal เพื่อส่งออกในกลุ่มของประเทศอิสลามMoody have the global affiliation with Center for Halal Assurance Pvt. Ltd (CEHA) as Strategic Partner. Center for Halal A...