บทความ

ห้การรับรอง ฮาลาล Halal เพื่อส่งออกในกลุ่มของประเทศอิสลาม

Moody have the global affiliation with Center for Halal Assurance Pvt. Ltd (CEHA) as Strategic Partner. Center for Halal Assurance Pvt. Ltd (CEHA) is a leading & globally recognized Halal Certification Body duly accredited by International Halal Integrity Alliance- IHIA and an exclusive country partner of Mosafer C

ใบรับรอง ฮาลาล Halal เพื่อส่งออกในกลุ่มของประเทศอิสลาม โดยได้รับการ Accredited จาก International Halal Integrity Alliance- IHIA and an exclusive country partner of Mosafer C


เบอร์โทรติดต่อ : +66 089-785-3441
E-mail Address: thailand@moody-world.com
Contact Person: Ms. Suwallapa Bunditwongrat